Siirry sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE

Tutustu Savo Volleyn ry:n henkilötietojen käsittelyyn ja evästeiden periaatteisiin. Savo Volley ry käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Savo Volley ry varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä Savo Volley ry:n www.savovolley.fi -verkkosivustoa, käyttämällä Savo Volley ry:n toimittamia palveluita ja täyttämällä yhteydenottolomakeen sivustolla www.savovolley.fi.

Savo Volley ry kerää käyttäjästä tietoja kun käyttäjä käyttää Savo Volley ry:n verkkosivustoa www.savovolley.fi, käyttää sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta, lähettää sähköpostitse yhteydenoton Savo Volley ry:lle tai ostaa Savo Volleyn toimittamia palveluita (asiakassuhde).

Asiakassuhteen syntyessä keräämme vähintään seuraavat tiedot:

Lisäksi keräämme myös muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten asiakkaan tilaushistoria ja palvelun käyttöhistoria. Savo Volley ry:n markkinointirekisteriin (sähköpostilistalle) on mahdollista rekisteröityä pelkällä sähköpostiosoitteella.

Kun käyttäjä vierailee Savo Volley ry:n verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Savo Volley ry kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa.

HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 §:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE.

Laatimispäivä 15.5.2018, voimassa toistaiseksi.

REKISTERINPITÄJÄ

Savo Volley ry
Vuorikatu 42, 70100 Kuopio
p. 044 241 7976
toimisto(at)savovolley.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Siltala
antti.siltala(at)savovolley.fi
040 7077 139
Rekisterin nimi
Savo Volley ry:n markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Savo Volley ry:n sidosryhmäyhteistyö, asiakassuhteen hoitaminen, käyttäjätunnusten ylläpitäminen, käyttäjien tunnistaminen, palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen, laskutus, Savo Volley ry:n liiketoiminnan, verkkosivuston ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysointi, yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä markkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan henkilön itse ilmoittamia, tai yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä koostettuja ja henkilön työtehtäviin olennaisesti liittyviä tietoja, kuten: etu- ja sukunimi

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET

Rekisteri on sähköinen ja sen tiedot ovat Euroopassa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa sijaitsevassa CRM-järjestelmässä. Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän sekä sen käyttämien tietojärjestelmäkumppanien tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen työtehtäviensä vuoksi oikeutetut Savo Volley ry:n työntekijät. Järjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjän tunnistaminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin tietoja käsitellään pääasiassa Savo Volley ry:ssä. Tietojen säilyttäminen Savo Volley ry ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Henkilö voi koska tahansa pyytää tietojensa päivittämistä lähettämällä siitä sähköisesti viestiä rekisterinpitäjälle.

KIELTO-OIKEUS

Henkilöllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja pyynnön yhteydessä on todistettava oma henkilöllisyys. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

OIKEUS TIEDON OIKAISEMISEEN, POISTAMISEEN TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

OIKEUS TIETOJEN SIIRTÄMISEEN JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

MUUT OIKEUDET

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joka on mainittu tämän tietosuojaselostaan alussa.

EVÄSTEET

Savo Volley ry käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuillaan www.savovolley.fi, jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustonsa kävijöille. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat Savo Volley ry:lle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Savo Volley ry saattaa hyödyntää evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa Savo Volley ry:n verkkosivuston www.savovolley.fi toimivuutta.